pomóż mamie i tacie

O fundacji

O Mamie i Tacie

Dlaczego Mama i Tata ?

Podobno nic tak nie wyostrza wrażliwości społecznej i obyczajowej jak własne a szczególnie dorastające dzieci. To dzięki nim spoglądamy na otaczający nas świat nowymi oczami zadając sobie ponownie pytania o wszystko co ma lub może mieć wpływ na ich wychowanie, bezpieczeństwo i przyszłość.

Nie jest zatem przypadkiem, że to matki i ojcowie stają często na czele najrozmaitszych i najaktywniejszych ruchów społecznych czy konsumenckich powodowani szczerą troską o dzień dzisiejszy i jutro swoich dzieci.

Fundacja Mamy i Taty wyrasta z tej samej troski, tego samego niepokoju ale też tej samej nadziei, że świat w którym żyjemy możemy także uczynić lepszym i bardziej przyjaznym nie tylko dla naszych dzieci, ale również dla przyszłych pokoleń.

Z tym idealistycznym marzeniem, że nie ma rzeczy niemożliwych ale też pewnością, że każda nawet największa sprawa czy zmiana społeczna zaczyna się w nas samych i ludziach nas otaczających, trzy matki powołały do życia Fundację, która zajmie się m.in.:

  • działalnością na rzecz: wolności, poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej, ochrony własności prywatnej, obrony praw konsumenta i utrzymania standardów etycznych rynku.
  • wspieraniem działań sprzyjających tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i promowanie aktywności społecznej, w szczególności w zakresie realizacji praw i wolności człowieka,
  • przeciwdziałaniem zjawiskom, które zagrażają lub godzą w moralność publiczną i dobre obyczaje
  • inspirowaniem i realizowaniem inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny i małżeństwa.

Jeśli nie jest Ci obca nasza postawa, jeśli dostrzegasz w naszych działaniach wysiłki dla urzeczywistnienie celów bliskich również Tobie to będzie dla nas największą satysfakcją ale też ogromnym zaszczytem móc prosić Cię o wsparcie naszej Fundacji.

Szczegóły znajdziesz w zakładce Pomóż Mamie i Tacie

Fundacja Mamy i Taty z siedzibą przy ul. Patriotów 110/316, 04-844 Warszawa jest zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000356995.