pomóż mamie i tacie

Petycja

Podziękujmy posłom ! Środa, 06 Listopada 2013

Szanowna Pani Poseł,
Szanowny Panie Pośle,
pragniemy wyrazić nasze pełne uznania podziękowanie za Państwa postawę podczas głosowania w Sejmie nad projektem ustawy o umowie związku partnerskiego.
Wystąpili Państwo w obronie milionów polskich małżeństw, które Konstytucja RP obejmuje wyjątkową ochroną. Dali świadectwo prawdziwej odpowiedzialności i odwagi wobec prób forsowania w Polsce ryzykownych eksperymentów społecznych i relatywizowania pojęcia rodziny. Stanęli w polskim parlamencie na straży ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Jesteśmy, w przeważającej części, społeczeństwem głęboko przywiązanym do wartości rodzinnych, ceniącym trwałość związków małżeńskich i tęskniącym za miłością i wiernością na całe życie, a nie za życiem bez zobowiązań, rozluźnianiem więzi i instytucjonalizacją tymczasowości.
Państwa niezłomny i zdecydowany sprzeciw wobec prób niszczenia ładu społecznego i konfliktowania Polaków w jednym z ostatnich obszarów, w którym są jeszcze niemal jednomyślni, troski o dobro i przyszłość rodziny, rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety, stał się dla nas źródłem inspiracji do tej obywatelskiej aktywności oraz powodem osobistej wdzięczności.
Z wyrazami szacunku
Zobacz którzy posłowie byli przeciwni związkom partnerskim:Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe, Solidarna Polska, posłowie niezależni.

Mamy już 17555 sygnatariuszy.

Podpisy

Imię i nazwisko
Miejscowość
Michał Wierzbowski
Stanisław Karolewski
Sopot
Izabela Wójcik Wójcik
Sopot
BERNARD SZYMAŃSKI
OTWOCK
BOGUMIŁA KOWALSKA
86-150 osie
Monika Wójtowicz
Kraków
Justyna Feciuta-Michalska
Poznań
Paulina Sytek
Danuta i Adam Kania
Sandomierz
Michał Rafalski
Agnieszka Rafalska
Honorata Szewczyk
Tychy
Agnieszka Lecka
Londyn
Teresa Sulikowska
Radom
Sławomir Hajdas
Zawidów
Agata Hammermeister
Warszawa
Jakub Sołtysiak
Wrocław
Jakub Kitaj
Legionowo
Wojciech Pawlak
Łódź
Bartłomiej Bugała
Przasnysz

Podpisz petycje:

Podpisując, zgadzasz się na "Regulamin" zbierania danych osobowych.

Imię*

Nazwisko*

Miejscowość

Email*

Powtórz email*

Zabezpiecznie antyspamowe*

Odpowiedz na pytanie:
Jakiego koloru jest mleko?


Pola zaznaczone gwiazkami (*) są wymagane.

Podane przez Ciebie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację Mamy i Taty, ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa w celu rejestracji i podania ich do publicznej wiadomości w związku z podpisaniem apelu Fundacji Mamy i Taty oraz w celu wysyłania newslettera i innych informacji związanych z działalnością Fundacji Mamy i Taty. Masz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.