pomóż mamie i tacie

Petycja

Przeciwko próbie ograniczania konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci. Środa, 14 Maja 2014

fot. http://bi.gazeta.pl/im/4/7896/z7896504Q,Irena-Lipowicz--Rzeczniczka-Praw-Obywatelskich.jpg

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

prof. Irena Lipowicz

 

Szanowna Pani,

w związku z treścią wystąpienia z dnia 24 kwietnia 2014 roku do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie tzw. programu "Równościowe przedszkole", pragnę wyrazić moje szczere zaniepokojenie zajętym w nim stanowiskiem.

Odnoszę wrażenie, że jego istotą jest próba ograniczenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Próba, dokonana w przeświadczeniu, że każde prawo obywatelskie musi ustąpić dziś dogmatowi równości.

Nie budzi wątpliwości pogląd, że polska Konstytucja w art. 33 odnosi się do tzw. równości formalnej kobiet i mężczyzn, czyli równości wobec prawa. Jednak w wystąpieniu do MEN wyraźne jest założenie, że należy interpretować tę normę szerzej, obejmując nią także tzw. wymiar tożsamościowy, czyli że kobieta i mężczyzna są tacy sami.

Powstaje pytanie czy rozumiana w ten sposób równość płci jest odbiciem obiektywnego faktu, opartym na poszukiwaniach naukowych (nauk biologicznych, psychologicznych, socjologicznych czy historycznych), czy może hipotezą czysto ideologiczną, przyjętą wyłącznie na mocy politycznych decyzji różnych ciał międzynarodowych?

Pisze Pani, że ustalanie i planowanie programu nauczania szkolnego należy do kompetencji państwa. Czy wynika z tego również prawo do rozpowszechniania w szkołach informacji i treści nieobiektywnych, jak choćby zideologizowana w ten sposób koncepcja równości płci?

Pisze Pani, że prawa rodziców do nauczania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców to nie ogranicza, bo mogą edukować je po szkole i w weekendy.

Czy na tej samej zasadzie zgodzi się Pani na ograniczanie innych praw obywatelskich? Czy pracodawcy mogliby np. ograniczać równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy argumentując, że równouprawnienie może się przecież realizować popołudniami i w weekendy?

System podatkowy także nie ogranicza się do opodatkowywania dochodów rodziców uzyskanych popołudniami i w weekendy a podatek VAT działa całą dobę i przez siedem dni w tygodniu. Dlaczego zatem pragnie Pani, by system oświaty, finansowany z tychże wpływów podatkowych, tolerował konstytucyjne prawa rodziców tylko poza szkołą?

Powołuje się Pani na wyrok Trybunału Konstytucyjnego wskazując, że prawo rodziców do wychowania podlega ograniczeniu ze względu na treść art. 70 ust. 1 Konstytucji, czyli obowiązek nauki do 18 roku życia. W wypadku "Równościowego przedszkola" trudno i ten argument uznać za trafny, bo mowa tu zajęciach w przedszkolu, które nie są obecnie obowiązkowe.

Pisze Pani wielokrotnie w swoim wystąpieniu o publikacji "Równościowe przedszkole" jako o programie edukacyjnym i jako taki go analizuje i z zaangażowaniem broni. Tymczasem same jego autorki wyjaśniają, że formalnie i faktycznie nie jest to program, a jedynie poradnik dla nauczyciela.

Mam zatem nieodparte wrażenie, że treścią swojego wystąpienia chce Pani koniecznie stanąć po jednej ze stron ideologicznego sporu, wpisać się w logikę ideologicznych argumentów oraz realizować polityczne postulaty równościowych elit.

Niepokoi mnie to, tym bardziej, że używając mocy i powagi urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, który zgodnie z Konstytucją powinien stać na straży wolności obywateli, angażuje się Pani w aktywną próbę ograniczania ich praw.

Z poważaniem

 

Mamy już 13470 sygnatariuszy.

Podpisy

Imię i nazwisko
Miejscowość
Elżbieta Budner
Piastów
Monika Dulęba
Masłów
Monika Augustyn
Biała Podlaska
Dariusz Sajnaj
Czarnoszyce
Janusz konopacki
Łódź
Olga Ostrowska
Pabianice
Henryk Mościbrodzki
Gliwice
Rafał Kantorek
Bydgoszcz
Wiesława Szubarga
Rafał Bańka
Mielec
Aleksandra Ziółecka
Piszkawa
Monika Fruba
MARIA STASIK
GDYNIA
Marek Maślanka
grzegorz supeł
marki
Marek Bartoszewicz
Grażyna Szlaga
Mszana Dolna
Adam Domaradzki
Lipkow
Wioleta Szestowicka
Białystok
Małgorzata Baran
Kraków

Podpisz petycje:

Podpisując, zgadzasz się na "Regulamin" zbierania danych osobowych.

Imię*

Nazwisko*

Miejscowość

Email*

Powtórz email*

Zabezpiecznie antyspamowe*

Odpowiedz na pytanie:
Rzeka przepływająca przez Kraków oraz Warszawę


Pola zaznaczone gwiazkami (*) są wymagane.

Podane przez Ciebie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację Mamy i Taty, ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa w celu rejestracji i podania ich do publicznej wiadomości w związku z podpisaniem apelu Fundacji Mamy i Taty oraz w celu wysyłania newslettera i innych informacji związanych z działalnością Fundacji Mamy i Taty. Masz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.