pomóż mamie i tacie

Petycja

"Stop rozwodom" - podpisz petycję ! Środa, 06 Listopada 2013

Do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Donald Tusk

Do wiadomości:
Marszałek Sejmu RP, Grzegorz Schetyna
Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz
Minister Sprawiedliwości, Krzysztof Kwiatkowski
Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Jolanta Fedak
Rzecznik Praw Obywatelskich, Irena Lipowicz

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Marszałku,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowna Pani Minister,
Szanowna Pani Rzecznik

 

W Polsce rośnie liczba rozwodów (w dużych miastach sięga niemal 40%).

Z przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Mamy i Taty badań wynika, że 81% dorosłych Polaków postrzega to zjawisko jako poważny problem społeczny.

Każdego roku, według danych GUS, ok. 60 tys. dzieci przeżywa rozwód rodziców. Badania wskazują, że skutkiem rozwodu dla dzieci są m.in. regres w rozwoju intelektualnym i psychofizycznym oraz pogorszenie stanu zdrowia. W skali społecznej to odroczone skutki i koszty płynące z gorszej socjalizacji dzieci z rozbitych rodzin (63% samobójstw, 71% porzuceń szkoły, 85% osadzeń młodocianych w więzieniach, 90% przypadków bezdomności wśród dzieci dotyczy, według różnych badań osób, które były wychowywane bez ojca).

Jednocześnie według sondaży Instytutu Gallupa 74% kobiet i 60% rozwiedzionych mężczyzn żałuje po latach, że nie walczyło o utrzymanie swojego pierwszego małżeństwa.

Czy zatem około 30 tys. dzieci każdego roku w Polsce mogłoby żyć nadal w rodzinach pełnych ?

Doświadczenia zagraniczne (Norwegia, Wielka Brytania) wskazują, że możliwe są działania systemowe, które angażując stosunkowo niewielkie wydatki publiczne (w Norwegii 700 tysięcy euro rocznie) przynoszą ogromne oszczędności w skali społecznej i makroekonomicznej. Norweski program edukacyjny dla skłóconych par polegający na obowiązkowych, nieodpłatnych kursach komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz wiedzy na temat wpływu jaki rozwód może mieć na dzieci doprowadził do znacznego spadku liczby rozwodów w tym kraju. W Wielkiej Brytanii koszty, które ponosi z tego tytułu państwo, szacowane są na 100 miliardów euro rocznie. W Polsce nikt nigdy nie oszacował społecznych i makroekonomicznych kosztów rozpadu rodzin. Niezbędna jest szczegółowa diagnoza możliwych działań systemowych, które mogłyby mieć wpływ na skalę tego zjawiska w naszym kraju. Oprócz działań edukacyjnych i profilaktycznych istotne znaczenie mają kwestie uregulowań prawnych w sferze prawa rodzinnego.

Postulujemy w przypadku małżeństw wychowujących małoletnie dzieci:

1) obowiązkowy przed złożeniem pozwu rozwodowego kurs uświadamiający skutki rozwodu dla dzieci;

2) obowiązkowe posiedzenie pojednawcze na co najmniej 6 miesięcy przed orzeczeniem rozwodu;

3) zakaz orzekania rozwodu w pierwszym roku od zawarcia małżeństwa;

4) obowiązkowy, roczny tzw. okres refleksji poprzedzający pierwszą rozprawę rozwodową.

Domagamy się podjęcia systemowych badań oraz inicjatywy ustawodawczej realizującej wymienione postulaty.

Przeczytaj uzasadnienie naszych postulatów.

Mamy już 5525 sygnatariuszy.

Podpisy

Imię i nazwisko
Miejscowość
Ewa Bącler
Warszawa
Joanna Warszycka
Bielsk Podlaski
monika gierszewska
malbork
Anna Zajder
Brzeg
Krzysztof Florczyk
Toruń
Zenon Brząkała
Jakub Kacprzak
Mariusz Jękot
Ewa Waśkiewicz
WARSZAWA
Magdalena Małodobra-Żyła Małodobra-Żyła
Mysiadło
Michał Łukomski
Warszawa
Piotr Lisicki
Szczecin
Halina Grodzinski
Rumia
Piotr Wysiński
Bydgoszcz
Ewa Radwan
Słupia
Paulina Chyla
Warszawa
IRENA Kuryło
Białowieża
Krzysztof Wojtowicz
Nowe Dwory
Jan Oleszko
Lublin
Sebastian Puzio
Mielec

Podpisz petycje:

Podpisując, zgadzasz się na "Regulamin" zbierania danych osobowych.

Imię*

Nazwisko*

Miejscowość

Email*

Powtórz email*

Zabezpiecznie antyspamowe*

Odpowiedz na pytanie:
Jakiego koloru jest mleko?


Pola zaznaczone gwiazkami (*) są wymagane.

Podane przez Ciebie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundację Mamy i Taty, ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa w celu rejestracji i podania ich do publicznej wiadomości w związku z podpisaniem apelu Fundacji Mamy i Taty oraz w celu wysyłania newslettera i innych informacji związanych z działalnością Fundacji Mamy i Taty. Masz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.