pomóż mamie i tacie

Pomóż Fundacji Mamy i Taty

Darowizny on-line

Działania, które podejmujemy są możliwe dzięki bezinteresownej chęci niesienia pomocy i hojności wielu naszych przyjaciół i znajomych oraz rzeszy nieznanych nam osób, których serdeczności i szczodrobliwości codziennie doświadczamy.

Prowadzone i planowane kampanie nie mogą się jednak obyć bez środków materialnych, których niedostatek często przesądza o skali ale czasem też o skuteczności naszych działań.

Będziemy wdzięczni jeśli zechciałbyś włączyć się czynnie we wspólne dbanie o zagwarantowanie środków pieniężnych pozwalających na prowadzenie bieżących i planowanie przyszłych akcji. Wiedz, że nawet stosunkowo niewielkie (przysłowiowe 5 złotych) ale systematycznie (np. raz na miesiąc) udzielane wsparcie pozwala na kontynuowanie obecnych oraz podejmowanie nowych wyzwań.

Jeżeli chcesz wspomóc finansowo Fundację:

1. Możesz to uczynić za pomocą płatności internetowych DotPay.pl

PLN

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

2. Możesz także wpłacić bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji w Alior Bank

40 2490 0005 0000 4520 3441 2862

oraz dla wpłat z zagranicy

SWIFT/BIC: ALBPPLPW
IBAN: PL40249000050000452034412862

3. Można także przekazać Fundacji 1% podatku PIT wpisując w zeznaniu podatkowym nasz numer KRS i nazwę:

Fundacja Mamy i Taty

KRS 0000356995.

Fundacja Mamy i Taty z siedzibą przy ul. Patriotów 110/316, 04-844 Warszawa jest zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000356995.

Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie.