pomóż mamie i tacie

Wiadomości

Ruszamy z nową kampanią społeczną "Nie odkładaj macierzyństwa na potem." Poniedziałek, 08 Czerwca 2015

 

Fundacja Mamy i Taty zleciła Grupie badawczej IPSOS badania społeczne diagnozujące przyczyny tego zjawiska oraz rozpoznające czynniki, dzięki którym staje się ono powszechne. Jednym z nich, zidentyfikowanych w badaniach, jest antykoncepcja hormonalna.

W Polsce miliony kobiet, używa jej na co dzień. Większość z nich nie ma żadnej, lub tylko powierzchowną wiedzę na temat skutków ubocznych. 20,8% kobiet przyznaje, że nie zna żadnych a 24% wskazuje otyłość, tylko 11,3% wymienia bezpłodność, 10,9% nowotwory i zmiany naczyniowe, 10,5% zmiany hormonalne. Jednocześnie aż 9,9% kobiet twierdzi, że pigułka jest całkowicie bezpieczna. Wiele z istniejących (i dyskutowanych w prasie zachodniej) zagrożeń nie została wymieniona w badaniu przez żadną Polkę.

W debacie publicznej w Polsce antykoncepcja hormonalna jest często synonimem nowoczesności, źródłem wolności oraz warunkiem emancypacyjnych dążeń kobiet. Tymczasem ma ona również drugie, rzadziej dostrzegane oblicze. Jest nim rezygnacja z życia zgodnie z naturalnym rytmem swojego organizmu, by w pełni realizować wymagania współczesnego społeczeństwa np. bycia stale dyspozycyjnym pracownikiem. Za taki sposób życia coraz więcej kobiet płaci bardzo wysoką cenę. Odkładając macierzyństwo "na później" często nie mogą już w naturalny sposób zajść w ciąże, albo zupełnie pozbawiają się szansy na urodzenie dziecka.

Chcemy w tej kampanii:

  • przedstawić macierzyństwo jako szczególną wartość. Nie jako obowiązek czy opresję, ale naturalne pragnienie wielu kobiet, które współczesny świat mocno ogranicza.
  • osadzić antykoncepcję hormonalną w kontekście w jakim rzadko pojawia się w dyskursie publicznym. Nie jako źródło wolności, ale jako narzędzie opresji wobec pragnienia bycia mamą.
  • wywołać debatę na temat macierzyństwa jako coraz trudniej dostępnego dobra społecznego i niezaspokojonego pragnienia wielu współczesnych kobiet.
  • wzbudzić refleksję nad rozbudzanymi przez konsumpcyjny styl życia aspiracjami, wśród których coraz częściej synonimem sukcesu osobistego jest pozycja zawodowa, zamożność, samorealizacja zaś macierzyństwo bywa postrzegane jako przymusowa przerwa w dążeniu do owych celów.

Przygotowaliśmy stronę kampanii www.nieodkladajmacierzynstwa.pl oraz spot telewizyjny, do którego muzykę skomponował pro publico bono Michał Lorenc. Powstał spot radiowy oraz projekty citylightów i billboardów, które wykorzystamy w kampanii outdoorowej. Planujemy także działania społecznościowe na YouTube oraz Facebooku.

Za kreację, produkcję spotów i plakatów odpowiedzialna jest agencja TELESCOPE, spot w reżyserii Floriana Malaka wyrodukował Mojo Films, zdjęcia do printów Radek Polak.

Kampania będzie trwała od czerwca do września i zakończy się opublikowaniem raportu o zjawisku opóźniania macierzyństwa i roli jaką odgrywa w nim antykoncepcja hormonalna.